Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 06/DEiBŚ/2023 "EKOWIK" - kompleksowa dostawa energii elektrycznej na lata 2024-2026.

Deadlines:
Published : 01-08-2023 14:22:00
Placing offers : 29-08-2023 11:00:00
Offers opening : 29-08-2023 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Energia.pdf pdf 175.67 2023-08-01 14:22:00 Proceeding
SWZ_ENERGA.pdf pdf 1006.46 2023-08-01 14:22:00 Proceeding
ENERGIA_DOKUM.zip zip 298.29 2023-08-01 14:22:00 Proceeding
Formularze_cenowe_ENERGIA.xls xls 88 2023-08-11 11:41:44 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ENERGIA.pdf pdf 345.23 2023-08-29 12:36:00 Public message
Uniewaznienie_strona.pdf pdf 229.56 2023-09-20 13:51:13 Public message
Informacja_wybor_energa_strona.pdf pdf 230.35 2023-09-20 13:51:54 Public message

Announcements

2023-09-20 13:51 Barbara Tusk - Dominik Informacja o wyborze oferty w części I i w części III

Informacja_wybor_ene [...].pdf

2023-09-20 13:51 Barbara Tusk - Dominik Informacja o unieważnieniu postępowania w części II

Uniewaznienie_strona [...].pdf

2023-08-29 12:36 Barbara Tusk - Dominik Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-08-29 11:00 Buyer message 11 883 586,90 w tym :
Cz. I - 4 223 365,70 zł
Cz. II - 3 810 536,82 zł
Cz. III - 3 849 684,38 zł
2023-08-11 11:41 Barbara Tusk - Dominik FORMULARZ CENOWY EXEL

Formularze_cenowe_EN [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 399