Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 12/2023 Dostawa wózka widłowego dla Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie - leasing operacyjny

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 24-07-2023 14:43:00
Placing offers : 03-08-2023 09:00:00
Offers opening : 03-08-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusława IV 15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę wózka widłowego dla Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie - leasing operacyjny" w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Dostawa wózka widłowego- leasing operacyjny-sig.pdf pdf 699.69 2023-07-24 14:43:00 Proceeding
4.1 Załacznik nr 6 do SWZ - Dokumenty finansowe Zamawiającego.zip zip 4478.31 2023-07-24 14:43:00 Proceeding
4.2 Załącznik nr do SWZ- edytowalne.docx docx 34.13 2023-07-24 14:43:00 Proceeding
4.3 FORMY FINANSOWANIA MAJĄTKU Stan na dzień 30.06.2023.doc doc 117.5 2023-07-24 14:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.42 2023-07-24 14:43:00 Proceeding
SWZ KOREKTA- Dostawa wózka widłowego dla Bio Star-sig.pdf pdf 703.14 2023-07-26 14:37:41 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 1-sig.pdf pdf 293.2 2023-07-26 14:37:41 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 2-sig.pdf pdf 273.56 2023-07-28 10:59:57 Public message
SWZ KOREKTA- Dostawa wózka widłowego dla Bio Star-sig.pdf pdf 557.75 2023-07-31 14:45:59 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 36.2 2023-07-31 14:45:59 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 3.-sig.pdf pdf 280.06 2023-07-31 14:45:59 Public message
Informacja z otwarcia- dostawa wózka widłowego ZP 12-sig.pdf pdf 366.03 2023-08-03 12:39:00 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa sztaplarki- leasing-sig.pdf pdf 337.6 2023-08-16 14:36:26 Public message

Announcements

2023-08-16 14:36 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-03 12:39 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-03 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia dysponuje kwotą 239 850,00 zł brutto
2023-07-31 14:45 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ wraz z korektą SWZ i zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

SWZ KOREKTA- Dostawa [...].pdf

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-07-28 10:59 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ .

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-07-26 14:37 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ wraz z korektą SWZ.

SWZ KOREKTA- Dostawa [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 460