Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-010/D/RZ/2023 Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa - etap III. Część 1.

Marcin Rutkowski
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Department: Dział zamówień
Deadlines:
Published : 21-07-2023 13:56:00
Placing offers : 30-08-2023 10:00:00
Offers opening : 30-08-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.72 2023-07-21 13:56:00 Proceeding
SWZ.zip zip 773.79 2023-07-21 13:56:00 Proceeding
OPZ.zip zip 130021.21 2023-07-21 13:56:00 Proceeding
Ogłoszenie sprostowanie 110823.pdf pdf 66.71 2023-08-16 13:59:04 Public message
Zmiana1 tresci SWZ 110823.pdf pdf 249.95 2023-08-16 14:00:44 Public message
Wyjaśnienia1 Zmiany2 treści SWZ 230823.zip zip 291.19 2023-08-23 17:45:51 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 280.32 2023-08-30 09:03:42 Public message
Informacja o złozonych ofertach.pdf pdf 283.09 2023-08-31 09:59:29 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 264.61 2023-09-05 12:26:55 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-wynik postępowania.pdf pdf 95.93 2023-09-12 16:26:21 Public message

Announcements

2023-09-12 16:26 Marcin Rutkowski Zamawiający udostępnia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wynik postępowania

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-09-05 12:26 Marcin Rutkowski Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-08-31 09:59 Marcin Rutkowski Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu.

Informacja o złozony [...].pdf

2023-08-30 09:03 Marcin Rutkowski Zamawiający udostępnia Informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-08-23 17:45 Marcin Rutkowski Zamawiający udostępnia wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.

Wyjaśnienia1 Zmiany2 [...].zip

2023-08-16 14:00 Marcin Rutkowski Zamawiający udostępnia zmiany treści SWZ.

Zmiana1 tresci SWZ 1 [...].pdf

2023-08-16 13:59 Marcin Rutkowski Zamawiający udostępnia sprostowanie ogłoszenia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Ogłoszenie sprostowa [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 569