Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.271.23.2023 Świecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Joanna Sieradzka
Gmina Świecie
Deadlines:
Published : 19-07-2023 11:34:00
Placing offers : 17-08-2023 09:00:00
Offers opening : 17-08-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Energia opublikowane.pdf pdf 238.25 2023-07-19 11:34:00 Proceeding
SWIECKA_GZ_SWZ.pdf pdf 485.4 2023-07-19 11:34:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 332 2023-07-19 11:34:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 71.5 2023-07-19 11:34:00 Proceeding
Zal_1c_Wykaz_PPE.xls xls 313 2023-07-19 11:34:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 35.92 2023-07-19 11:34:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 235 2023-07-19 11:34:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 49 2023-07-19 11:34:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 40.5 2023-07-19 11:34:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 31.46 2023-07-19 11:34:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 22.92 2023-07-19 11:34:00 Proceeding
Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 41 2023-07-19 11:34:00 Proceeding
Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 43 2023-07-19 11:34:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 23.05 2023-07-19 11:34:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 309.82 2023-07-19 11:34:00 Proceeding
Do Wykonawców - pytanie Wykonawcy odpowiedź Zamawiającego 21.07.2023 r. Energia.pdf pdf 211.4 2023-07-21 13:09:17 Public message
Do Wykonawców - pytanie Wykonawcy odpowiedź Zamawiającego 10.08.2023 r. Energia.pdf pdf 207.28 2023-08-10 12:52:09 Public message
Informacja o kwocie Energia na 2024 r..pdf pdf 207.62 2023-08-17 08:49:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert Energia na 2024 r..pdf pdf 217.21 2023-08-17 11:15:43 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszejart 253 ust.2 Energia.pdf pdf 231.1 2023-09-18 14:26:19 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania Energia 2024.pdf pdf 230.55 2023-10-25 09:23:24 Public message

Announcements

2023-10-25 09:23 Joanna Sieradzka Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-09-18 14:26 Joanna Sieradzka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-17 11:15 Joanna Sieradzka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-17 08:49 Joanna Sieradzka Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-08-10 12:52 Joanna Sieradzka Do Wykonawców - pytanie Wykonawcy, odpowiedź Zamawiającego

Do Wykonawców - pyta [...].pdf

2023-07-21 13:09 Joanna Sieradzka Do Wykonawców - Pytania Wykonawcy odpowiedzi Zamawiającego

Do Wykonawców - pyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 627