Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IP.271.5.2023.JL Remont drogi Nr 1000853L ulicy Akacjowej od km 0+000 do km 0+268 o długości 0,268 km

Jowita Leszcz
Gmina Miasto Terespol
Deadlines:
Published : 18-07-2023 22:38:00
Placing offers : 02-08-2023 10:00:00
Offers opening : 02-08-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3.przedmiar.pdf pdf 4851.11 2023-07-18 22:38:00 Proceeding
2.SOR.pdf pdf 14507.7 2023-07-18 22:38:00 Proceeding
1.Projekt_techniczny.pdf pdf 48155.51 2023-07-18 22:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 157.6 2023-07-18 22:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 4653.49 2023-07-18 22:38:00 Proceeding
SWZ.docx docx 275.17 2023-07-18 22:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projekt umowy.docx docx 92.58 2023-07-18 22:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy-wykonawców wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie.docx docx 34.27 2023-07-18 22:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 32.19 2023-07-18 22:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielelnie zamówienia.odt odt 11.52 2023-07-18 22:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór wykazu robót budowlanych.docx docx 25.43 2023-07-18 22:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób.docx docx 25.14 2023-07-18 22:38:00 Proceeding
Zalacznik nr 7 Wzor formularza ofertowego.docx docx 36.89 2023-07-18 22:38:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 402.12 2023-08-02 17:40:53 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 1040.5 2023-08-18 09:49:56 Public message

Announcements

2023-08-18 09:49 Agnieszka Górecka Zamawiający - Gmina Miasto Terespol - w załączeniu przedkłada Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-02 17:40 Jowita Leszcz Zamawiający-Gmina Miasto Terespol przesyła informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-02 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie zamówienia : 340 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 285