Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BUD-Z.271.17.2023 Rozbudowa wraz z modernizacją amfiteatru przy budynku MGOK- etap I - (postępowanie powtórzone)

Gmina Lipiany
Gmina Lipiany
Deadlines:
Published : 19-07-2023 09:03:00
Placing offers : 09-08-2023 09:00:00
Offers opening : 09-08-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.65 2023-07-19 09:03:00 Proceeding
SWZ Rozbudowa wraz z modernizacją amfiteatru przy budynku MGOK- etap I.pdf pdf 9298.92 2023-07-19 09:03:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa + pozwolenia.7z 7z 33716.5 2023-07-19 09:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - STWiORB.7z 7z 1081.72 2023-07-19 09:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 Przedmiary - poglądowo.7z 7z 192.87 2023-07-19 09:03:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ.xlsx xlsx 21.71 2023-07-19 09:03:00 Proceeding
Załączniki 1-6.7z 7z 133.73 2023-07-19 09:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.07.2023.pdf pdf 37.1 2023-07-28 08:55:00 Public message
Zmiana ogłoszenia, terminu składania ofert 28.07.2023.pdf pdf 62.58 2023-07-28 08:56:27 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ 28.07.2023.pdf pdf 90.56 2023-07-28 08:56:27 Public message
Suplementy.7z 7z 2393.68 2023-07-28 08:56:27 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ 03.08.2023 r..pdf pdf 87.24 2023-08-03 14:44:35 Public message
Zmiana treści SWZ Zmiana ogłoszenia o zamówieniu, Zmiana terminu składania ofert 03.08.2023 r..pdf pdf 85.88 2023-08-03 14:45:36 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.08.2023 r..pdf pdf 37.1 2023-08-03 14:46:05 Public message
Rysunek nr K4.jpg jpg 443.57 2023-08-03 14:49:50 Public message
Rysunek nr K1.jpg jpg 665.05 2023-08-03 14:49:50 Public message
Rysunek nr K3.jpg jpg 786.57 2023-08-03 14:49:50 Public message
RZUT A2.pdf pdf 135.69 2023-08-04 15:21:55 Public message
przekrój a3.pdf pdf 158.17 2023-08-04 15:21:55 Public message
przekrój K4.pdf pdf 185.54 2023-08-04 15:21:55 Public message
Odpowiedzi na pytania - Amfiteatr 04.08.2023.pdf pdf 130.34 2023-08-04 15:21:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 68.71 2023-08-09 10:54:49 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 62.4 2023-08-11 16:24:08 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnieniu.pdf pdf 69.58 2023-08-11 16:46:27 Public message

Announcements

2023-08-11 16:46 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnieniu

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-08-11 16:24 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-08-09 10:54 Gmina Lipiany Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-09 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 514.640,00 zł
2023-08-04 15:21 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do treści SWZ 04.08.2023

RZUT A2.pdf

przekrój a3.pdf

przekrój K4.pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-08-03 14:49 Gmina Lipiany Rysunki do odpowiedzi do treści SWZ z dnia 03.08.2023 r.

Rysunek nr K4.jpg

Rysunek nr K1.jpg

Rysunek nr K3.jpg

2023-08-03 14:46 Gmina Lipiany Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.08.2023 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-08-03 14:45 Gmina Lipiany Zmiana treści SWZ, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu, Zmiana terminu składania ofert

Zmiana treści SWZ Zm [...].pdf

2023-08-03 14:44 Gmina Lipiany Odpowiedzi na pytania do treści SWZ 03.08.2023 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-07-28 08:56 Gmina Lipiany Zmiana treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu, zmiana terminu składania ofert z dnia 28.07.2023
Odpowiedzi na pytania z dnia 28.07.2023 (suplementy)

Zmiana ogłoszenia, t [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Suplementy.7z

2023-07-28 08:55 Gmina Lipiany Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 592