Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-2380-97/23 Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu zaazotowanego typu Ls do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

Deadlines:
Published : 18-07-2023 10:29:00
Placing offers : 17-08-2023 09:00:00
Offers opening : 17-08-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z zał 1,2,3,3a,4,5,6,7,8,9.zip zip 5294.36 2023-07-18 10:29:00 Proceeding
edytowalne zał. do SWZ.zip zip 100.97 2023-07-18 10:29:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE dnia 18.07.2023 r..pdf pdf 65.78 2023-07-18 10:29:00 Proceeding
odp. z dn. 27.07.2023 r. na pyt z dn.20.07.2023 r..pdf pdf 161.33 2023-07-28 07:24:28 Public message
odp. z dn. 01.08.2023 r. na pyt z dn. 28.07.2023 r..pdf pdf 431.43 2023-08-01 13:57:29 Public message
odp. z dn. 07.08.2023 r. na pyt z dn. 04.08.2023 r..pdf pdf 431.13 2023-08-07 11:26:43 Public message
unieważnienie z dn. 17.08.2023 r..pdf pdf 272.63 2023-08-17 14:30:12 Public message
ogłoszenie o wyniku opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 25.08.2023 r..pdf pdf 101.69 2023-08-25 09:31:33 Public message

Announcements

2023-08-25 09:31 Krzysztof Kliman ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w dn. 25.08.2023 r.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-08-17 14:30 Krzysztof Kliman unieważnienie postępowania z dn. 17.08.2023 r.

unieważnienie z dn. [...].pdf

2023-08-17 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi gross : 362 149,66 zł.
2023-08-07 11:26 Krzysztof Kliman odpowiedzi z dn. 07.08.2023 r. na pytania z dn. 04.08.2023 r.

odp. z dn. 07.08.202 [...].pdf

2023-08-01 13:57 Krzysztof Kliman odpowiedzi z dn. 01.08.2023 r. na pytania z dn. 28.07.2023 r.

odp. z dn. 01.08.202 [...].pdf

2023-07-28 07:24 Mariola Lis Odpowiedź z dnia 27.07.2023 r. na pytania z dnia 20.07.2023 r.

odp. z dn. 27.07.202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 580