Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa ścieżek pieszo – rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego - Etap III zadania pn.: „Żyj mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej"

Tomasz Michał Kowalczyk
Miasto Jelenia Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 18-07-2023 10:10:00
Placing offers : 26-07-2023 10:00:00
Offers opening : 26-07-2023 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy (załączniki).


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia.odt odt 136.79 2023-07-18 10:10:00 Proceeding
Projekt umowy.odt odt 141.52 2023-07-18 10:10:00 Proceeding

Announcements

2023-07-28 08:36 Tomasz Michał Kowalczyk W terminie do dnia 26.07.2023 do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:
1. "MAISON-BUD" JAROSŁAW SIKORA - 18 900.00 zł brutto,
2. Dantex Tomasz Daniłów - 34 440.00 zł brutto,
3. NADZÓR INWESTORSKI Marcin Rafał Jaremkiewicz - 47 970.00 zł brutto,
4. Biuro Inzynierskie Via Regia Sp.z o.o. - 68 880.00 zł brutto

Wynik postępowania wraz z uzasadnieniem:
Wykonawca „MAISON-BUD Jarosław Sikora” spośród wszystkich Wykonawców biorących udział w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę tj. 18 900,00 zł gross i jako jedyny mieścił się w kwocie którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie tj. 26 490,00 zł
2023-07-26 10:00 Buyer message Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie kwotę w wysokości 26 490,00 zł gross

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - zgodne z postanowieniami projektu umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - zgodny z postanowieniami projektu umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia są po stronie wykonawcy w szczególności transport, zakwaterowanie itp. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 dysponowanie osobami z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi - zgodny z postanowieniami projektu umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 obowiązki Wykonawcy - zgodne z postanowieniami projektu umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 4304