Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00303494/01 Izolacja przeciwwilgociowa ścian i posadzek parteru segmentu B – budynek nr 1, ul. 75 Pułku Piechoty 1, Chorzów (DZP.382.7.7.2023)

Deadlines:
Published : 12-07-2023 14:07:00
Placing offers : 28-07-2023 11:00:00
Offers opening : 28-07-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.46 2023-07-12 14:07:00 Proceeding
2. Dokumenty zamówienia.zip zip 2368.89 2023-07-12 14:07:00 Proceeding
3. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 433.83 2023-07-28 12:17:18 Public message
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 404.33 2023-08-17 15:31:14 Public message
5. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.99 2023-08-30 10:53:43 Public message
6. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 61.7 2024-02-02 09:04:56 Public message

Announcements

2024-02-02 09:04 Aneta Knapik Ogłoszenie o wykonaniu umowy

6. Ogłoszenie o wyko [...].pdf

2023-08-30 10:53 Aneta Knapik Ogłoszenie o wyniku postępowania

5. Ogłoszenie o wyni [...].pdf

2023-08-17 15:31 Ewa Słowik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Informacja o wybo [...].pdf

2023-07-28 12:17 Ewa Słowik Informacja z otwarcia ofert

3. Informacja z otwa [...].pdf

2023-07-28 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 263.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 555