Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka" - nr referencyjny IP.271.9.2023

Sebastian Szczepaniak
Gmina Niebylec Department: Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Deadlines:
Published : 12-07-2023 11:01:00
Placing offers : 18-07-2023 10:05:00
Offers opening : 18-07-2023 10:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 017 27 73 998.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Umowa nadzór - projekt.pdf pdf 1046.76 2023-07-12 11:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - PFU.pdf pdf 2693.86 2023-07-12 11:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projekt budowlany.zip zip 26252.06 2023-07-12 11:01:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Umowa z Wykonawcą Inwestycji.pdf pdf 1811.17 2023-07-12 11:01:00 Proceeding
Raport wyboru ofert z dnia 2022.08.02.pdf pdf 233.52 2023-08-02 15:16:06 Public message

Announcements

2023-08-02 15:16 Sebastian Szczepaniak Zamawiający zawiadamia, że wybiera w postępowaniu ofertę złożoną przez Wykonawcę: EBG INSTALACJE SANITARNE PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO Grzegorz Buczek, 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a/214. Cena wybranej oferty wyniosła 72 000,00 PLN, termin realizacji zamówienia: do dnia 27.07.2024 r., termin płatności: każdorazowo do 30 dni.

Raport wyboru ofert [...].pdf

2023-07-18 10:05 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 120 000,00 PLN brutto

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka" - 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew każdorazowo w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do dnia 27.07.2024 r., z zastrzeżeniem przedłużenia realizacji w okolicznościach określonych w umowie. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 548