Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KZA-3/594/595/WM-KPKMM/2023 Dostawa systemu optycznego oraz lamp LED kompatybilnych z posiadanym systemem ARAMIS MC 2D

Katarzyna Kryńska
Politechnika Lubelska
Deadlines:
Published : 11-07-2023 15:28:00
Placing offers : 18-07-2023 12:00:00
Offers opening : 18-07-2023 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 81 538 46 00

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 441.85 2023-07-11 15:28:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia do zadania 1.pdf pdf 608.73 2023-07-11 15:28:00 Subject of the order
Załącznik Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia do zadania 2.pdf pdf 580.13 2023-07-11 15:28:00 Subject of the order
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 83.6 2023-07-11 15:28:00 Criterion
Załącznik Nr 5 - Klauzula informacyjna.pdf pdf 457.1 2023-07-11 15:28:00 Criterion
Załącznik Nr 3 - Wzór formularza oferty.docx docx 85.51 2023-07-11 15:28:00 Criterion
Załącznik Nr 6 - Wzór Umowy do zadania 1.pdf pdf 649.98 2023-07-11 15:28:00 Criterion
Załącznik Nr 7 - Wzór Umowy do zadania 2.pdf pdf 625.73 2023-07-11 15:28:00 Criterion
protokół wyboru oferty.pdf pdf 304.4 2023-07-20 08:46:18 Public message

Announcements

2023-07-20 08:46 Katarzyna Kryńska Szanowni Państwo,

W załączeniu protokół wyboru oferty w postępowaniu na dostawę systemu optycznego oraz lamp LED kompatybilnych z posiadanym systemem ARAMIS MC 2D.

----------------------------------

Pozdrawiam,
mgr Katarzyna Kryńska
Dział Zakupów
Politechniki Lubelskiej
(081) 538 46 00
k.krynska@pollub.pl

protokół wyboru ofer [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa systemu optycznego z bezkontaktową zasadą pomiaru odkształceń i przemieszczeń opartą na cyfrowej koleracji obrazu (DIC) kompatybilnej z posiadanym systemem ARAMIS MC 2D z instalacją i ze szkoleniem z obsługi a systemu optycznego z bezkontaktową zasadą pomiaru odkształceń i przemieszczeń opartą na cyfrowej koleracji obrazu (DIC) kompatybilnej z posiadanym systemem ARAMIS MC 2D z instalacją i ze szkoleniem z obsługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1)

Załącznik Nr 1 - opi [...].pdf

1 set Politechnika Lubelska
Nadbystrzycka 38 D
20-618, Lublin
(0)
2 Dostawa lamp LED (2 szt.) kompatybilnych z posiadanym systemem ARAMIS MC 2D z instalacją i ze szkoleniem z obsługi Dostawa lamp LED (2 szt.) kompatybilnych z posiadanym systemem ARAMIS MC 2D z instalacją i ze szkoleniem z obsługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2)

Załącznik Nr 2 - opi [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3303 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

Załącznik Nr 3 - Wzó [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Wymagany jest termin realizacji dla zadania 1 i 2 do 10 tygodni od dnia zawarcia Umowy. Załącznikiem są dwa wzory umów na poszczególne zadania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Załącznik Nr 6 - Wzó [...].pdf

Załącznik Nr 7 - Wzó [...].pdf

(0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Opis proponowanego przedmiotu zamówienia - Wymagane jest dołączenie do oferty opisu proponowanego przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - Dla zadania 1: na stację z dedykowanym oprogramowaniem: min. 2 lata; na pozostałe elementy: min. 12 miesięcy. Dla zadania 2: min. 12 miesięcy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" oraz załączyć skan podpisanego dokumentu (Załącznik Nr 4) Attachment required

Załącznik Nr 4 - Ośw [...].docx

(0)
7 Klauzula informacyjna - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik Nr 5). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Załącznik Nr 5 - Kla [...].pdf

(0)
(0)

The number of page views: 264