Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.6.2023.ŻS Bieżąca konserwacja budynku Ostoja 10, gmina Kołbaskowo

Żaneta Sokołowska
Gmina Kołbaskowo
Deadlines:
Published : 11-07-2023 17:04:00
Placing offers : 01-08-2023 10:45:00
Offers opening : 01-08-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 08db8217-27e7-552e-1bf0-77000f9e2f33.pdf pdf 109.21 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 14792.9 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
SWZ.docx docx 97.33 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.docx docx 30.22 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia.docx docx 35.9 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Wzór oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia podmiot trzeci.docx docx 21.04 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia w zakresie warunków udziału w postępowaniu.docx docx 35.92 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia w zakresie warunków udziału w postępowaniu podmiot trzeci.docx docx 21.5 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o aktualności informacji podanych w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 PZP.docx docx 36.94 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Przedmiar - instalacje sanitarne.pdf pdf 77.52 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5.1 - Przedmiar - roboty ogólnobudowlane i elektryczne.pdf pdf 343.82 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych.docx docx 17 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 36.43 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia w zakresie przynaleności do grupy kapitałowej.docx docx 34.78 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia w zakresie przynaleności do grupy kapitałowej.docx docx 34.78 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wzór umowy.docx docx 72.44 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wzór umowy.pdf pdf 814.29 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna - OPZ.pdf pdf 24465 2023-07-11 17:04:00 Proceeding
Pałac Ostoja - czyszczenie zewnetrzne.ATH ATH 4.2 2023-07-20 11:04:45 Public message
Pałac Ostoja Przedmiar uzupełnienie.pdf pdf 203.39 2023-07-20 11:04:45 Public message
Pałac OSTOJA Specyfikacja Techniczna UZUPEŁNIENIE.pdf pdf 141.95 2023-07-20 11:04:45 Public message
Odpowiedzi na pytania 20.07.23.pdf pdf 241.4 2023-07-20 11:04:45 Public message
Odpowiedzi na pytania 20.07.2023.docx docx 14.59 2023-07-20 11:04:45 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.04 2023-07-20 11:04:45 Public message
Zmiana nr 1 do swz.docx docx 14.79 2023-07-20 11:04:45 Public message
Zmiana nr 1 do swz.pdf pdf 234.37 2023-07-20 11:04:45 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.07.2023.pdf pdf 35.5 2023-07-25 12:48:53 Public message
Zmiana nr 2 do swz.docx docx 14.78 2023-07-25 12:48:53 Public message
Zmiana nr 2 do swz.pdf pdf 211.72 2023-07-25 12:48:53 Public message
INFFORMACJE z otwarcia ofert.pdf pdf 507.56 2023-08-01 12:03:59 Public message
INFORMACJE z otwarcia ofert.docx docx 20.94 2023-08-01 12:03:59 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 623.93 2023-08-07 13:18:42 Public message
Informacja o wyborze oferty.doc doc 42 2023-08-07 13:18:42 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego podpisany.pdf pdf 163.84
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia podpisany.pdf pdf 141.58
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia w zakresie warunków udziału w postępowaniu podpisany.pdf pdf 140.8
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o aktualności informacji podanych w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 PZP podpisany.pdf pdf 139.74
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - FEST.pdf pdf 149.62
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - RBKM.pdf pdf 133.2
Pełnomocnictwo.pdf pdf 211.79
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf pdf 323.24
Załącznik nr 2 - Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia RBKM.pdf pdf 228.15
Załącznik nr 2 - Oświadczenie w zakresie warunków udziału w postępowaniu FEST.pdf pdf 227.96
Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie warunków udziału w postępowaniu FEST.pdf pdf 227.09
Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie warunków udziału w postępowaniu RBKM.pdf pdf 227.29

Announcements

2023-08-07 13:18 Żaneta Sokołowska W załączeniu informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].doc

2023-08-01 12:03 Żaneta Sokołowska W załączeniu informacje z otwarcia ofert

INFFORMACJE z otwarc [...].pdf

INFORMACJE z otwarci [...].docx

2023-08-01 10:45 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 604837,21 zł
2023-07-25 12:48 Aniela Szerszeń Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana nr 2 do treści SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana nr 2 do swz.d [...].docx

Zmiana nr 2 do swz.p [...].pdf

2023-07-20 11:04 Aniela Szerszeń Uzupełnienie przedmiaru oraz specyfikacji technicznej oraz odpowiedzi na zadane pytania, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiana nr 1 do SWZ.

Pałac Ostoja - czysz [...].ATH

Pałac Ostoja Przedmi [...].pdf

Pałac OSTOJA Specyfi [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana nr 1 do swz.d [...].docx

Zmiana nr 1 do swz.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 533