Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.11.2023 Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu

Deadlines:
Published : 10-07-2023 15:09:00
Placing offers : 10-08-2023 12:00:00
Offers opening : 10-08-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 137.2 2023-07-10 15:09:00 Proceeding
SWZ.docx docx 137.63 2023-07-10 15:09:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1-Opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 39.46 2023-07-10 15:09:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2-Projektowane_postanowienia_umowy.docx docx 62.47 2023-07-10 15:09:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3-Wzor_Formularza_Oferty.docx docx 35.01 2023-07-10 15:09:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4-Klauzula_informacyjna.docx docx 23.5 2023-07-10 15:09:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5-Oswiadczenie_wykonawcy_wykonawcow.docx docx 26.5 2023-07-10 15:09:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6-Oswiadczenie_o_aktualnosci.docx docx 31.85 2023-07-10 15:09:00 Proceeding
zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 547.21 2023-07-12 14:19:08 Public message
PYTANIA, WYJASNIENIA.pdf pdf 1219.67 2023-07-26 11:55:22 Public message
PYTANIA, WYJASNIENIA.pdf pdf 585.81 2023-08-04 14:33:25 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 425.48 2023-08-10 12:05:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 535.89 2023-08-10 13:49:02 Public message
Inf_o_wyborze.pdf pdf 451.47 2023-08-28 15:12:56 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 109.62 2023-10-11 10:28:23 Public message

Announcements

2023-10-11 10:28 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, wyniki postępowania.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2023-08-28 15:12 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Inf_o_wyborze.pdf

2023-08-10 13:49 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-10 12:05 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-08-04 14:33 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania oraz wyjaśnienia treści SWZ.

PYTANIA, WYJASNIENIA [...].pdf

2023-07-26 11:55 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania oraz wyjaśnienia treści SWZ.

PYTANIA, WYJASNIENIA [...].pdf

2023-07-12 14:19 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ.

zmiana_tresci_SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 651