Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-25/2023 Dostawa bielizny niesterylnej oraz rękawic

Deadlines:
Published : 06-07-2023 14:32:00
Placing offers : 21-07-2023 09:00:00
Offers opening : 21-07-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.93 2023-07-06 14:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 525.68 2023-07-06 14:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 63.5 2023-07-06 14:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ- Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 16 2023-07-06 14:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 45 2023-07-06 14:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 30.5 2023-07-06 14:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 411.51 2023-07-06 14:32:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-25-2023 (1).pdf pdf 778.83 2023-07-13 12:09:35 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-25-2023 (2).pdf pdf 1125.9 2023-07-14 09:22:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 42.59 2023-07-17 13:28:35 Public message
Zmiana treści SWZ (3).pdf pdf 577.33 2023-07-17 13:28:35 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-25-2023 (4).pdf pdf 1010.88 2023-07-18 14:46:10 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-25-2023 (5).pdf pdf 638.69 2023-07-19 08:59:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_25_2023.pdf pdf 441.3 2023-07-21 13:07:15 Public message
Załącznik do protokołu.zip zip 4022.75 2023-07-21 13:07:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_25_2023_sprostowanie.pdf pdf 437.38 2023-07-24 11:36:15 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP_25_2023 strona.pdf pdf 422.46 2023-08-29 14:32:21 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru - Pakiet nr 1.pdf pdf 485.48 2023-09-04 14:00:25 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 25-2023.pdf pdf 134.8 2023-10-26 11:34:05 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-25-2023 w - po powtórzeniu czynności _strona.pdf pdf 414.29 2023-11-02 15:01:16 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru - Pakiet nr 1 - z dnia 16.11.2023 r.pdf pdf 398.97 2023-11-16 14:25:01 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-25-2023 w - po powtórzeniu czynności II.pdf pdf 646.08 2023-11-21 14:42:59 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DZP-25-2023.pdf pdf 380.16 2023-07-21 09:00:00 Public message

Announcements

2023-11-21 14:42 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert - II (Pakiet nr 1).

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-11-16 14:25 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności z dn. 02.11.2023 r.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-11-02 15:01 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności - w zakresie Pakietu nr 1

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-10-26 11:34 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 25/2023

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-09-04 14:00 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w zakresie Pakietu nr 1

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-08-29 14:32 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-07-24 11:36 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert _ Sprostowanie w zakresie oferty nr 9_ DZP - 25/2023

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-24 11:33 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2023-07-21 13:07 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert _ DZP - 25/2023

Informacja z otwarci [...].pdf

Załącznik do protoko [...].zip

2023-07-21 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DZP-25-2023

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-07-19 08:59 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ (5)

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-07-18 14:46 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ (4)

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-07-17 13:28 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ (3 [...].pdf

2023-07-14 09:22 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ (2)

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-07-13 12:09 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1059