Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 20/TP/D/2023 Dostawa preparatu do dezynfekcji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Deadlines:
Published : 06-07-2023 11:15:00
Placing offers : 18-07-2023 10:00:00
Offers opening : 18-07-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.2 2023-07-06 11:15:00 Proceeding
SWZ 20 TP D 2023.pdf pdf 7124.99 2023-07-06 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1- 20 TP D 2023 wersja edytowalna.doc doc 65.5 2023-07-06 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2- 20 TP D 2023 wersja edytowalna.doc doc 45 2023-07-06 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3- 20 TP D 2023 wersja edytowalna.doc doc 44 2023-07-06 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4- 20 TP D 2023 wersja edytowalna.doc doc 42.5 2023-07-06 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5- 20 TP D 2023 wersja edytowalna.doc doc 39.5 2023-07-06 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6- 20 TP D 2023 wersja edytowalna.doc doc 125 2023-07-06 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 7- 20 TP D 2023 wersja edytowalna.xlsx xlsx 11.99 2023-07-06 11:15:00 Proceeding
Informacja o zmianie terminu składania ofert 20 TP D 2023.pdf pdf 152.91 2023-07-12 11:34:02 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2023BZP 0030262401.pdf pdf 37.96 2023-07-12 11:34:02 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 478.63 2023-07-13 11:01:34 Public message
Zawiadomienie o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 20 TP D 2023.pdf pdf 166.09 2023-07-13 11:02:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert 20 TP D 2023.pdf pdf 185.05 2023-07-18 11:25:11 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20 TP D 2023.pdf pdf 395.64 2023-08-09 12:47:29 Public message

Announcements

2023-08-09 12:47 Anita Wiczk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-07-18 11:25 Karolina Idryjan Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-13 11:02 Karolina Idryjan Zawiadomienie o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o kwoc [...].pdf

2023-07-13 11:01 Karolina Idryjan Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-07-12 11:34 Karolina Idryjan Informacja o zmianie terminu składania ofert

Informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 385