Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 19/TP/D/2023 Dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów

Deadlines:
Published : 06-07-2023 09:41:00
Placing offers : 14-07-2023 10:00:00
Offers opening : 14-07-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 243.63 2023-07-06 09:41:00 Proceeding
SWZ 19 TP D 2023.pdf pdf 7173.27 2023-07-06 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1- 19 TP D 2023 wersja edytowalna.doc doc 68 2023-07-06 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2- 19 TP D 2023 wersja edytowalna.doc doc 46 2023-07-06 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3- 19 TP D 2023 wersja edytowalna.doc doc 44 2023-07-06 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4- 19 TP D 2023 wersja edytowalna.doc doc 42.5 2023-07-06 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5- 19 TP D 2023 wersja edytowalna.doc doc 39 2023-07-06 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6- 19 TP D 2023 wersja edytowalna.doc doc 131.5 2023-07-06 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7- 19 TP D 2023 wersja edytowalna.xlsx xlsx 29.75 2023-07-06 09:41:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 194.82 2023-07-11 12:39:10 Public message
Zawiadomienie o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 19 TP D 2023.pdf pdf 202.61 2023-07-12 11:33:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert 19 TP D 2023.pdf pdf 208.65 2023-07-14 11:25:41 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów nr 4, 5, 6, 7 19 TP D 2023.pdf pdf 232.81 2023-08-09 12:41:30 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19 TP D 2023.pdf pdf 419.42 2023-08-14 13:31:00 Public message

Announcements

2023-08-14 13:31 Anita Wiczk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-08-09 12:41 Anita Wiczk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 4, 5, 6 i 7.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-07-14 11:25 Karolina Idryjan Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-12 11:33 Karolina Idryjan Zawiadomienie o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o kwoc [...].pdf

2023-07-11 12:39 Karolina Idryjan Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie treści [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 436