Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WTI.271.2.13.2023.ZP Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zarzeczu w ramach zadania: budowa boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego w Zarzeczu

Zamówienia Publiczne
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
Deadlines:
Published : 06-07-2023 14:49:00
Placing offers : 27-07-2023 09:00:00
Offers opening : 27-07-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 73.21 2023-07-06 14:49:00 Proceeding
SWZ - tryb podstawowy.docx docx 95.21 2023-07-06 14:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty .docx docx 30.31 2023-07-06 14:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 19.08 2023-07-06 14:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie pomiatu trzeciego.docx docx 17.42 2023-07-06 14:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 41.95 2023-07-06 14:49:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 200.37 2023-07-06 14:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Przedmiar robót.rar rar 296.61 2023-07-06 14:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - STWiORB.rar rar 16.84 2023-07-06 14:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa.rar rar 1396.76 2023-07-06 14:49:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ z dn. 18.07.2023r.doc doc 24.25 2023-07-18 10:07:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 18.07.2023r..pdf pdf 42.15 2023-07-18 10:07:03 Public message
Zapytanie nr 1, 2 do SWZ wraz z odpowiedziami.doc doc 35.49 2023-07-24 14:31:40 Public message
Informacja o kwocie.docx docx 12.55 2023-07-27 09:10:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 16.65 2023-07-27 10:42:03 Public message
Zawiadomienia o wyniku postępowania (Platforma).doc doc 32.5 2023-08-17 14:39:21 Public message

Announcements

2023-08-17 14:39 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienia o wyni [...].doc

2023-07-27 10:42 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-07-27 09:10 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację Zamówienia

Informacja o kwocie. [...].docx

2023-07-24 14:31 Zamówienia Publiczne Zapytanie Nr 1 i Nr 2 do SWZ wraz z odpowiedziami

Zapytanie nr 1, 2 do [...].doc

2023-07-18 10:07 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ z dn. 18.07.2023r., Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SWZ z [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1170