Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2023 Świadczenie usług polegających na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych administrowanych przez „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 04-07-2023 17:49:00
Placing offers : 14-07-2023 10:00:00
Offers opening : 14-07-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 134.27 2023-07-04 17:49:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2.2023.pdf pdf 731.43 2023-07-04 17:49:00 Proceeding
Załącznik 3 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 1266.47 2023-07-04 17:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Harmonogram wraz z wykazem nieruchomości.pdf pdf 449.39 2023-07-04 17:49:00 Proceeding
Załączniki do SWZ forma edytowalna.docx docx 60.19 2023-07-04 17:49:00 Proceeding
Otwarcie ofert.pdf pdf 258.32 2023-07-16 12:01:36 Public message
Informacja o wyniku.pdf pdf 267.15 2023-07-25 17:47:31 Public message

Announcements

2023-07-25 17:47 Użytkownik APM Informacja o wyniku

Informacja o wyniku. [...].pdf

2023-07-16 12:01 Użytkownik APM Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie ofert.pdf

2023-07-14 10:00 Buyer message Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 176 904,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset cztery złote 00/100).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 344