Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W3.271.1.07.2023.JB "Modernizacja drogi transportu rolnego w Kaplicy"

Justyna Brylowska
Urząd Gminy Somonino
Deadlines:
Published : 03-07-2023 11:55:00
Placing offers : 19-07-2023 10:00:00
Offers opening : 19-07-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Droga transportu rolnego DO PUBLIKACJI.pdf pdf 923.51 2023-07-03 11:55:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - 08db7ba6-0b99-ce16-dd09-e80012d3a20c.pdf pdf 155.66 2023-07-03 11:55:00 Proceeding
Załączniki - SWZ Droga transportu rolnego DO PUBLIKACJI.doc doc 361.5 2023-07-03 11:55:00 Proceeding
Kaplica PRZEDMIAR.pdf pdf 196.74 2023-07-03 11:55:00 Proceeding
Kwota na zamówienie -Modernizacja drogi.pdf pdf 194.55 2023-07-19 10:05:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #788186.pdf pdf 43.81 2023-07-19 12:07:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Modernizacja.pdf pdf 267.76 2023-07-25 14:55:10 Public message

Announcements

2023-07-25 14:55 Justyna Brylowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-19 12:07 Justyna Brylowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-19 10:05 Justyna Brylowska Kwota na realizację zamówienia.

Kwota na zamówienie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 557