Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 11/2023 Dostawa mobilnej myjki uniwersalnej spalinowej, ciepłowodnej z funkcją parownicy i zbiornikiem wody.

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 03-07-2023 12:10:00
Placing offers : 13-07-2023 09:00:00
Offers opening : 13-07-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4. SWZ - Dostawa myjki -sig.pdf pdf 680.99 2023-07-03 12:10:00 Proceeding
5. wzory złączników - edytowalne.docx docx 67.52 2023-07-03 12:10:00 Proceeding
6. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.06 2023-07-03 12:10:00 Proceeding
4. SWZ - Dostawa myjki - korekta 05.07.2023-sig.pdf pdf 679.91 2023-07-05 13:12:03 Public message
8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.48 2023-07-05 13:12:03 Public message
2023.07.05 - Pytania i odpowiedzi nr 1.-sig.pdf pdf 320.88 2023-07-05 13:12:03 Public message
Informacja z otwarcia z dn. 13.07.2023 r_-sig.pdf pdf 369.82 2023-07-13 10:47:02 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 334.65 2023-07-24 12:49:14 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.43 2023-07-27 10:03:27 Public message

Announcements

2023-07-27 10:03 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-07-24 12:49 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-13 10:47 Angelika Gajewska Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.07.2023 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-13 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 227 550,00 zł brutto
2023-07-05 13:12 Angelika Gajewska Pytania i odpowiedzi z -05.07.2023

4. SWZ - Dostawa myj [...].pdf

8. ogłoszenie o zmia [...].pdf

2023.07.05 - Pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 381