Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 14/ZP/2023 Dostawa środków kontrastowych

Deadlines:
Published : 27-06-2023 11:24:00
Placing offers : 06-07-2023 09:00:00
Offers opening : 06-07-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.35 2023-06-27 11:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 383.27 2023-06-27 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 25.74 2023-06-27 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 14.59 2023-06-27 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 113.02 2023-06-27 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia.docx docx 24.65 2023-06-27 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 214.48 2023-06-27 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o aktualności.docx docx 24 2023-06-27 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zasady środowiskowe.pdf pdf 170.73 2023-06-27 11:24:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór oświadczenia - przedmiotowy środek dowodowy.docx docx 23.13 2023-06-27 11:24:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja SWZ.pdf pdf 216.05 2023-06-30 06:29:05 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 14.68 2023-06-30 06:29:05 Public message
Odpowiedzi na zapytania cz. 2.pdf pdf 215.31 2023-07-03 10:04:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 237.48 2023-07-06 09:16:05 Public message
Zawiadomienie o uniewżnieniu postępowania.pdf pdf 204.52 2023-07-06 10:51:06 Public message

Announcements

2023-07-06 11:38 Bożena Schmidt Zamawiający informuje o ponownym ogłoszeniu postępowania pt.: „Dostawa środków kontrastowych – postępowanie powtórzone" nr postępowania 14A/ZP/2023
2023-07-06 10:51 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, niniejszym komunikatem Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-07-06 09:16 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu niniejszego komunikatu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-06 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części nr 1 - 171 000,00 zł; części nr 2 - 3 100,00 zł
2023-07-03 10:04 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu niniejszego komunikatu odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2023-06-30 06:29 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu niniejszego komunikatu odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców oraz modyfikacja SWZ.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Zmodyfikowany załącz [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 275