Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WRZ.271.1.12.2023 Inowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Marcin Rychłowski
Urząd Gminy Inowrocław Department: Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Published : 03-07-2023 11:03:00
Placing offers : 03-08-2023 10:00:00
Offers opening : 03-08-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 474.73 2023-07-03 11:03:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 440.35 2023-07-03 11:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu TED.pdf pdf 149.09 2023-07-06 07:52:56 Proceeding
Zawiadomienie 1.pdf pdf 152.75 2023-07-13 13:06:15 Public message
Zawiadomienie 2.pdf pdf 107.35 2023-07-13 13:29:26 Public message
Zawiadomienie 3.pdf pdf 270.93 2023-07-20 10:10:55 Public message
Kwota jaką Zamawiający przeznaczy na realizację zadania.pdf pdf 118.83 2023-08-03 10:04:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 133.45 2023-08-03 12:02:11 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 145.01 2023-08-28 13:12:46 Public message

Announcements

2023-08-28 13:12 Marcin Rychłowski W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-03 12:02 Marcin Rychłowski W załączniku informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-03 10:04 Marcin Rychłowski W załączniku zawiadomienie o kwocie, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania.

Kwota jaką Zamawiają [...].pdf

2023-07-20 10:10 Marcin Rychłowski W załączniku odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy.

Zawiadomienie 3.pdf

2023-07-13 13:29 Marcin Rychłowski W załączniku zawiadomienie o sprostowaniu treści załącznika 8 i 8a.

Zawiadomienie 2.pdf

2023-07-13 13:06 Marcin Rychłowski W załączniku odpowiedź na zadane pytania Wykonawców.

Zawiadomienie 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 752