Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AF-271-8/23 Świadczenie usług transportowych i hotelarskich - Wizyta studyjna w Islandii w ramach Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”

Deadlines:
Published : 23-06-2023 21:09:00
Placing offers : 03-07-2023 10:00:00
Offers opening : 03-07-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2023_BZP 00274283_01.pdf pdf 109.59 2023-06-23 21:09:00 Criterion
SWZ_AF-271-8-23.pdf pdf 363.4 2023-06-23 21:09:00 Criterion
Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 160.87 2023-06-23 21:09:00 Criterion
Załącznik nr 2. Formularz oferty.docx docx 39.43 2023-06-23 21:09:00 Criterion
Załącznik nr 3. Wzór umowy.pdf pdf 224.29 2023-06-23 21:09:00 Criterion
Załącznik nr 4. Oświadczenia wykonawcy,wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.docx docx 31.49 2023-06-23 21:09:00 Criterion
Załącznik nr 5. Wykaz zrealizowanych usług.docx docx 20.38 2023-06-23 21:09:00 Criterion
Załącznik nr 6. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 25.34 2023-06-23 21:09:00 Criterion
Załącznik nr 7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 21.24 2023-06-23 21:09:00 Criterion
AF_271-8_23_Wyjaśnienia_treści_SWZ-sig.pdf pdf 442.66 2023-06-29 20:22:43 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie_AF-271-8-23-sig.pdf pdf 393.76 2023-07-03 10:31:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert_AF-271-8-23-sig.pdf pdf 375.46 2023-07-03 15:32:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_AF-271-8-23-sig.pdf pdf 474.29 2023-07-18 15:22:38 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_AF-271-8-23 (II)-sig.pdf pdf 427.41 2023-08-02 22:32:17 Public message

Announcements

2023-08-02 22:32 Małgorzata Grząba Dotyczy postępowania pod nazwą: Świadczenie usług transportowych i hotelarskich - Wizyta studyjna w Islandii w ramach Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej", prowadzonego przez Zamawiającego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przekazuje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-18 15:22 Małgorzata Grząba Dotyczy postępowania pod nazwą: Świadczenie usług transportowych i hotelarskich - Wizyta studyjna w Islandii w ramach Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej", prowadzonego przez Zamawiającego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.
Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-03 15:32 Małgorzata Grząba Dotyczy postępowania pod nazwą: Świadczenie usług transportowych i hotelarskich - Wizyta studyjna w Islandii w ramach Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”, prowadzonego przez Zamawiającego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.
Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-03 10:31 Małgorzata Grząba Dotyczy postępowania pod nazwą: Świadczenie usług transportowych i hotelarskich - Wizyta studyjna w Islandii w ramach Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”, prowadzonego przez Zamawiającego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 268 000,00 PLN brutto.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-06-29 20:22 Małgorzata Grząba Dotyczy postępowania: AF-271-8/23 Świadczenie usług transportowych i hotelarskich - Wizyta studyjna w Islandii w ramach Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” prowadzonego przez Zamawiającego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.
Zamawiający uprzejmie informuje, iż na platformie zakupowej Zamawiającego zostało opublikowane wyjaśnienie dotyczące treści SWZ, w związku z zapytaniem skierowanym przez wykonawcę.

AF_271-8_23_Wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

SWZ_AF-271-8-23.pdf

Załącznik nr 1. Opis [...].pdf

Załącznik nr 2. Form [...].docx

Załącznik nr 3. Wzór [...].pdf

Załącznik nr 4. Oświ [...].docx

Załącznik nr 5. Wyka [...].docx

Załącznik nr 6. Doku [...].docx

Załącznik nr 7. Zobo [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 537