Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZSR.KG.RK-271-0004/23 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Deadlines:
Published : 23-06-2023 15:13:00
Placing offers : 03-07-2023 09:00:00
Offers opening : 03-07-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.75 2023-06-23 15:13:00 Proceeding
SWZ-projekt internat.pdf pdf 962.89 2023-06-23 15:13:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 481.82 2023-06-23 15:13:00 Proceeding
wytyczne do projektu.zip zip 12819 2023-06-23 15:13:00 Proceeding
odpowiedzi i pytania z dn. 23.06.2023r. oraz dodatkowe informacje.pdf pdf 663.8 2023-06-26 11:27:02 Public message
odpowiedzi i pytania z dn. 26.06.2023r..pdf pdf 551.59 2023-06-27 09:23:17 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 364.66 2023-07-03 09:06:00 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 214.01 2023-07-03 14:20:08 Public message
informacja o wyborzy najkorzystniejszej oferty .pdf pdf 468.7 2023-07-11 11:35:40 Public message

Announcements

2023-07-11 11:35 Renata Kucypera Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborzy [...].pdf

2023-07-03 14:20 Renata Kucypera Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-03 09:06 Renata Kucypera Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-07-03 09:00 Buyer message Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 430 500,00 zł brutto
2023-06-27 09:23 Renata Kucypera Odpowiedzi i pytania z dn. 26.06.2023r.

odpowiedzi i pytania [...].pdf

2023-06-26 11:27 Renata Kucypera Odpowiedzi i pytania z dn. 23.06.2023r. oraz dodatkowe informacje

odpowiedzi i pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1287