Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PT.2311.10.2023 Dostawa ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu

Marek Pietryka
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Department: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
Deadlines:
Published : 23-06-2023 09:27:00
Placing offers : 29-06-2023 09:00:00
Offers opening : 29-06-2023 09:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,informujemy, że poniższe postępowanie prowadzone przez Zamawiającego ma charakter zapytania ofertowego.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.Zastrzegamy, że Zamawiający unieważni postępowanie gdy:

  1. Nie złożono żadnej oferty.
  2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili bez podania przyczyny lub odstąpienia od realizacji zamówienia objętego zapytaniem.
  5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Informujemy, że niniejsze postępowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.plZaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ubranie specjalne BALLYCLARE XENON PL 2.0 (2 częściowe: kurtka ciężka i spodnie ciężkie) Zestawienie rozmiarów zostanie przekazane po wyborze wykonawcy. Oferowane ubranie musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. 8 set Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
Sienkiewicza 54
39-300, Mielec
(0)
2 Ubranie lekkie BALLYCLARE XENON PL LIGHT (2 częściowe: kurtka lekka XENON PLBFR395 i Spodnie lekkie) Zestawienie rozmiarów zostanie przekazane po wyborze wykonawcy. Oferowane ubranie musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. 18 set Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
Sienkiewicza 54
39-300, Mielec
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 31.08.2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 346