Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2023 Świadczenie usług polegających na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych administrowanych przez „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 22-06-2023 20:41:00
Placing offers : 30-06-2023 10:00:00
Offers opening : 30-06-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 133.65 2023-06-22 20:41:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 731.02 2023-06-22 20:41:00 Proceeding
Załącznik 3 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 1266.47 2023-06-22 20:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Harmonogram wraz z wykazem nieruchomości.pdf pdf 449.39 2023-06-22 20:41:00 Proceeding
Załączniki do SWZ forma edytowalna.docx docx 60.02 2023-06-22 20:41:00 Proceeding
Otwarcie ofert.pdf pdf 255.02 2023-07-03 08:28:04 Public message
Informacja o wyniku.pdf pdf 83.91 2023-07-03 11:48:29 Public message

Announcements

2023-07-03 11:48 Mariusz Mirowski Informacja o wyniku -unieważnieniu postępowania

Informacja o wyniku. [...].pdf

2023-07-03 08:28 Mariusz Mirowski Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie ofert.pdf

2023-06-30 10:00 Buyer message 176 904,00 Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 211