Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CZ-272-16/22 Dostawa komputerów do Laboratorium Modelowania

Deadlines:
Published : 21-06-2023 16:21:00
Placing offers : 29-06-2023 12:00:00
Offers opening : 29-06-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.84 2023-06-21 16:21:00 Proceeding
SWZ - Komputery_CZ-272-16_22-sig.pdf pdf 509.79 2023-06-21 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_opis przedmiotu zamówienia KOMPUTERY_CZ-272_16_22.pdf pdf 220.24 2023-06-21 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_Komputery_CZ-272_16_22.docx docx 81.6 2023-06-21 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2A_Komputery_cz-272_16_22.docx docx 78.59 2023-06-21 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Komputery_CZ-272_16_22.docx docx 78.8 2023-06-21 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_Komputery_CZ-272_16_22.pdf pdf 208 2023-06-21 16:21:00 Proceeding
CZ-272-16_22_Informacja o przeznaczonej kwocie na realizację zamówienia-sig (002).pdf pdf 431.11 2023-06-29 12:11:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert_CZ-272-16_22-sig.pdf pdf 377.3 2023-06-29 14:53:09 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_CZ-272-16_22-sig.pdf pdf 371.31 2023-07-17 16:25:57 Public message

Announcements

2023-07-17 16:25 Beata Fraś
Zamawiający w załączeniu udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem,
Beata Fraś

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-29 14:53 Beata Fraś Zamawiający w załączeniu udostępnia Informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr znak: CZ-272-16/22.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-29 12:11 Beata Fraś Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o przeznaczonej kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZ-272-16_22_Informa [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 337