Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/2023/SnI/ZROT „Upowszechnienie oferty zachodniopomorskiej gospodarki turystycznej podczas wydarzenia pod nazwą „Polboat Yachting Festival”

Deadlines:
Published : 21-06-2023 15:17:00
Placing offers : 29-06-2023 12:00:00
Offers opening : 29-06-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 


Przedmiotem zamówienia jest upowszechnienie oferty zachodniopomorskiej gospodarki turystycznej podczas wydarzenia pod nazwą „Polboat Yachting Festival”, które odbędzie się w dniach 27-30 lipca 2023 roku w Marina Yacht Park w Gdyni.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumenty postępowania Polboat.zip zip 1860.81 2023-06-21 15:17:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.08 2023-06-21 15:17:00 Proceeding
Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zadania.pdf pdf 372.35 2023-06-29 12:06:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 427.28 2023-06-29 15:42:27 Public message
7.2023.SnI.ZROT_wynik.pdf pdf 91.16 2023-07-12 16:41:39 Public message

Announcements

2023-07-12 16:41 Stanisław Prusiewicz ZROT przekazuje zawiadomienie o wynikach postępowania nr 7/2023/SnI/ZROT.

7.2023.SnI.ZROT_wyni [...].pdf

2023-06-29 15:42 Stanisław Prusiewicz ZROT przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu 7/2023/SnI/ZROT.

Sławomir Doburzyński

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-29 12:06 Stanisław Prusiewicz ZROT informuje o wielkości środków przeznaczonych na realizację zadania.

Sławomir Doburzyński

Informacja o środkac [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 542