Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/ZZO/9/2023 Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.

Deadlines:
Published : 21-06-2023 11:12:00
Placing offers : 25-07-2023 10:00:00
Offers opening : 25-07-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.42 2023-06-21 11:12:00 Proceeding
SWZ.docx docx 549.43 2023-06-21 11:12:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - formularz oferty.docx docx 508.85 2023-06-21 11:12:00 Proceeding
Zał. nr 2 - JEDZ.pdf pdf 93.37 2023-06-21 11:12:00 Proceeding
Zał. nr 2 - JEDZ.xml xml 153.99 2023-06-21 11:12:00 Proceeding
Zał. nr 3 - wykaz usług.docx docx 507.95 2023-06-21 11:12:00 Proceeding
Zał. nr 4 - projekt umowy.docx docx 522.18 2023-06-21 11:12:00 Proceeding
Zał. nr 5 - oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 503.85 2023-06-21 11:12:00 Proceeding
Zał. nr 6 - zdjęcie.JPG JPG 4640.4 2023-06-21 11:12:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania z 05.07.2023 r..pdf pdf 73.78 2023-07-06 08:01:12 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 51.27 2023-07-25 10:03:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 67.46 2023-08-04 09:30:48 Public message
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf pdf 111.56 2023-08-08 10:00:22 Public message

Announcements

2023-08-08 10:00 Dominika Rydygier Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.

Zawiadomienie o rozs [...].pdf

2023-08-04 09:30 Dominika Rydygier Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-25 10:03 Dominika Rydygier Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-07-06 08:01 Dominika Rydygier Odpowiedzi na pytania z dnia 05.07.2023 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 631