Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/PZ/2023 Świadczenie usług weterynaryjnych w Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 20-06-2023 20:01:00
Placing offers : 26-06-2023 10:00:00
Offers opening : 26-06-2023 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez załączony formularz ofertowy.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zwierzostan ZOO Bydgoszcz 2023.pdf pdf 50.67 2023-06-20 20:01:00 Proceeding
SIGNED_ogłoszenie weterynarz_2023-sig-sig(1).pdf pdf 1285.61 2023-06-20 20:01:00 Proceeding
Zał_1 formularz ofertowy weterynarz.pdf pdf 652.7 2023-06-20 20:01:00 Proceeding
Zał_2 Umowa 2023 weterynarz_MJ.pdf pdf 552.85 2023-06-20 20:01:00 Proceeding
zał_3 klauzula RODO pop.pdf pdf 579.18 2023-06-20 20:01:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert_wet_sig.pdf pdf 111.16 2023-06-26 14:35:15 Public message
wybór oferty-sig.pdf pdf 729.37 2023-06-29 14:03:56 Public message

Announcements

2023-06-29 14:03 Tamara Samsonowicz W załączniku ogłoszenie o wyniku postępowania.

wybór oferty-sig.pdf

2023-06-26 14:35 Tamara Samsonowicz W załączniku umieszczono informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-26 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienia wynosi 85.561,08 zł

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Czas reakcji 10% - (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 255