Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 16/TP/U/2023 Obsługa informatyczna SPWZOZ w Stargardzie

Deadlines:
Published : 20-06-2023 15:21:00
Placing offers : 28-06-2023 10:00:00
Offers opening : 28-06-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2023BZP 0026804201.pdf pdf 138.11 2023-06-20 15:21:00 Proceeding
SWZ - 16 TP U 2023.pdf pdf 7410.65 2023-06-20 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - 16 TP U 2023.doc doc 64.5 2023-06-20 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - 16 TP U 2023.doc doc 44.5 2023-06-20 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - 16 TP U 2023.doc doc 44.5 2023-06-20 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - 16 TP U 2023.doc doc 44.5 2023-06-20 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - 16 TP U 2023.doc doc 66.5 2023-06-20 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - 16 TP U 2023.doc doc 135.5 2023-06-20 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - 16 TP U 2023.doc doc 77 2023-06-20 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - 16 TP U 2023.doc doc 96.5 2023-06-20 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - 16 TP U 2023 - po modyfikacji 21.06.23r..doc doc 74 2023-06-21 14:21:41 Public message
Zawiadomienie o modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ 16 TP U 2023.pdf pdf 282.18 2023-06-21 14:21:41 Public message
Zawiadomienie o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 16 TP U 2023.pdf pdf 164.11 2023-06-26 10:13:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert 16 TP U 2023.pdf pdf 163.85 2023-06-28 11:24:53 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16 TP U 2023.pdf pdf 208.2 2023-06-30 12:57:38 Public message

Announcements

2023-06-30 12:57 Karolina Idryjan Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-06-28 11:24 Karolina Idryjan Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-26 10:13 Karolina Idryjan Zawiadomienie o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o kwoc [...].pdf

2023-06-21 14:21 Karolina Idryjan Zawiadomienie modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1 - 16 [...].doc

Zawiadomienie o mody [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 370