Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PRZ/00033/2023 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Deadlines:
Published : 22-06-2023 15:55:00
Placing offers : 02-08-2023 11:00:00
Offers opening : 02-08-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 387.45 2023-06-22 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 271.63 2023-06-22 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 35.39 2023-06-22 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Formularz cenowy.xlsx xlsx 17.17 2023-06-22 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc doc 350.5 2023-06-22 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Jednolity Europejski Dokument Zamowienia-instrukcja 2022.pdf pdf 947.95 2023-06-22 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5,6,7,8.docx docx 28.41 2023-06-22 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykluczenie specustawa.docx docx 19.62 2023-06-22 15:55:00 Proceeding
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 125.15 2023-07-19 16:48:10 Public message
ICHP_SPRAWOZDANIE FINANSOWE_ sprawozdanie_wygenerowane_202306171326.pdf pdf 139.3 2023-07-19 16:48:10 Public message
SF_PORT_2022_PL_ab2.pdf pdf 686.18 2023-07-19 16:48:10 Public message
Wyjaśnienia do SWZ_Sieć Badawcza Łukasiewicz_19.07.2023.pdf pdf 1274.43 2023-07-19 16:48:10 Public message
Załącznik nr 2a do SWZ - Formularz cenowy_ze zmianami_19.07.2023.xlsx xlsx 17.12 2023-07-19 16:48:10 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy_ ze zmianiami_z Załącznikiem nr 3_ ze zmianami_19.07.2023.doc doc 394.5 2023-07-19 16:48:10 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy_z Załącznikiem nr 3_ ze zmianami_26.07.2023.doc doc 395 2023-07-26 12:49:16 Public message
Wyjaśnienia do SWZ_Sieć Badawcza Łukasiewicz_26.07.2023.pdf pdf 255.36 2023-07-26 12:49:16 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy_z Załącznikiem nr 3_ ze zmianami_27.07.2023.doc doc 395 2023-07-27 16:57:25 Public message
Wyjaśnienia__Sieć Badawcza Łukasiewicz_ 28.07.2023.pdf pdf 274.62 2023-07-27 16:57:25 Public message
Wyjaśnienia__Sieć Badawcza Łukasiewicz_ 28.07.2023.pdf pdf 734.32 2023-07-28 16:01:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 98.68 2023-08-02 11:53:54 Public message
skan (002).pdf pdf 247.39 2023-09-04 16:18:29 Public message
ogłoszenie o udzieleniu.pdf pdf 165.3 2023-11-22 09:38:50 Public message

Announcements

2023-11-22 09:38 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-09-04 16:18 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja o wyborze oferty.

skan (002).pdf

2023-08-02 11:53 Karol Krzywicki Szanowni Państwo, w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-02 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć wynosi 137 557 757,34 zł brutto, z podziałem:
- ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE: 115 464 797,79
- PRAWO OPCJI: 22 092 959,55
2023-07-28 16:01 Karol Krzywicki Szanowni Państwo, w załączeniu wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SWZ.

Wyjaśnienia__Sieć Ba [...].pdf

2023-07-27 16:57 Karol Krzywicki Szanowni Państwo, w załączeniu wyjaśnienia Zamawiającego i zmieniony załącznik nr 3 do SWZ.

Załącznik nr 3 do SW [...].doc

Wyjaśnienia__Sieć Ba [...].pdf

2023-07-26 12:49 Karol Krzywicki Szanowni Państwo, w załączeniu wyjaśnienia Zamawiającego i zmieniony załącznik nr 3 do SWZ.

Załącznik nr 3 do SW [...].doc

Wyjaśnienia do SWZ_S [...].pdf

2023-07-19 16:48 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu wyjaśnienia, zmiany treści SWZ oraz informacja o zmianie terminu składania ofert.
Z poważaniem
Agnieszka Kamper

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

ICHP_SPRAWOZDANIE FI [...].pdf

SF_PORT_2022_PL_ab2. [...].pdf

Wyjaśnienia do SWZ_S [...].pdf

Załącznik nr 2a do S [...].xlsx

Załącznik nr 3 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1371