Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.272.7.2023.DA Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Powiatu Sztumskiego w ramach konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat"

Deadlines:
Published : 15-06-2023 15:29:00
Placing offers : 23-06-2023 10:00:00
Offers opening : 23-06-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. SWZ.pdf pdf 425.91 2023-06-15 15:29:00 Proceeding
1. Zalacznik nr 1 - Formularz Ofertowy.docx docx 292.98 2023-06-15 15:29:00 Proceeding
2. Zalacznik nr 2 - Oświadczenie podstawy wykluczenia.docx docx 271.7 2023-06-15 15:29:00 Proceeding
2A. Zalacznik 2A - Oświadczenie wspólnie ubiegających się.docx docx 267.17 2023-06-15 15:29:00 Proceeding
3. Zalacznik 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 268.44 2023-06-15 15:29:00 Proceeding
4A. Zalacznik nr 4A - Projektowane Postanowienia Umowy CZĘŚĆ I.pdf pdf 346.82 2023-06-15 15:29:00 Proceeding
4B. Zalacznik nr 4B - Projektowane Postanowienia Umowy CZĘŚĆ II.pdf pdf 332.56 2023-06-15 15:29:00 Proceeding
4C. Zalacznik nr 4C - Projektowane Postanowienia Umowy - CZĘŚĆ III.pdf pdf 327.31 2023-06-15 15:29:00 Proceeding
5. Załącznik nr 5 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 236.82 2023-06-15 15:29:00 Proceeding
6. Zalacznik nr 6 - Wyniki testów Passmark CPU.pdf pdf 2371.34 2023-06-15 15:29:00 Proceeding
7. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.36 2023-06-15 15:29:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SWZ (1).pdf pdf 170.99 2023-06-19 09:52:36 Public message
Wyjaśnienia do SWZ (3).pdf pdf 169.47 2023-06-19 13:14:30 Public message
Wyjaśnienia do SWZ (2).pdf pdf 170.69 2023-06-19 12:29:10 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 170.76 2023-06-23 10:01:27 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 188.39 2023-06-23 11:42:37 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma.pdf pdf 201.55 2023-07-04 11:44:14 Public message

Announcements

2023-07-04 11:44 Dominika Antoniak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-06-23 11:42 Dominika Antoniak Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-23 10:01 Dominika Antoniak Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie. [...].pdf

2023-06-19 13:14 Dominika Antoniak Wyjaśnienia do treści SWZ (3).

Wyjaśnienia do SWZ ( [...].pdf

2023-06-19 12:29 Dominika Antoniak Wyjaśnienia do treści SWZ (2).

Wyjaśnienia do SWZ ( [...].pdf

2023-06-19 09:52 Dominika Antoniak Wyjaśnienia do treści SWZ (1).

Wyjaśnienia do SWZ ( [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 477