Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 13A/ZP/2023 Dostawa antybiotyków

Deadlines:
Published : 15-06-2023 13:24:00
Placing offers : 23-06-2023 09:00:00
Offers opening : 23-06-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 382.6 2023-06-15 15:03:34 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 25.83 2023-06-15 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 17.9 2023-06-15 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 117.04 2023-06-15 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia.docx docx 25.14 2023-06-15 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 216.73 2023-06-15 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o aktualności.docx docx 23.99 2023-06-15 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zasady środowiskowe.pdf pdf 170.73 2023-06-15 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór oświadczenia - przedmiotowy środek dowodowy.docx docx 23.19 2023-06-15 13:24:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 217.79 2023-06-19 08:36:49 Public message
Odpowiedzi na zapytania 2.pdf pdf 262.7 2023-06-19 14:08:28 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 117.49 2023-06-19 14:08:28 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 218.83 2023-06-19 14:08:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 283.99 2023-06-23 09:17:10 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 215.17 2023-06-30 08:24:28 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA Urtica Złotów.zip zip 942.6
raport-oferty-1703764.pdf pdf 35.34
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
1_strona tytułowa.T.pdf pdf 158.54
2_Spis treści.T.pdf pdf 119.13
3 zalacznik_nr_1_formularz_ofertowyZłotów 13A.ZP.2023.T.pdf pdf 192.53
4 zalacznik_nr_1a_formularz_asortymentowo_cenowy.T.pdf pdf 197.42
5 zalacznik_nr_3__oswiadczenia.T.pdf pdf 167.76
6 zalacznik_nr_7__wzor_oswiadczenia___przedmiotowy_srodek_dowodowy.T.pdf pdf 156.27
7 upowaznienie_MB i MCz data 13.01.2023-sig.pdf pdf 366.03
8 _Informacje dodatkowe nowe.T.pdf pdf 249.05
9 Informacja dot. ofert konkurencji.T.pdf pdf 223.57
raport-oferty-1704326.pdf pdf 36.22

Announcements

2023-06-30 08:24 Bożena Schmidt Szanowni Państwo,
w załączeniu niniejszego komunikatu Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-06-26 11:35 Bożena Schmidt Zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1.
2023-06-23 09:17 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu niniejszego komunikatu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-23 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia: część nr 1 - 259 913,33 zł, część nr 2 - 82 572,30 zł
2023-06-19 14:08 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu niniejszego komunikatu odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców oraz modyfikacja SWZ.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Zmodyfikowany załącz [...].pdf

Zmodyfikowany załącz [...].pdf

2023-06-19 08:36 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu niniejszego komunikatu odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 502