Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AB.272.10.2023 Kępińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2023r. do 31.12.2024r.

Gabriela Miszkinis
Powiat Kępiński
Deadlines:
Published : 15-06-2023 12:47:00
Placing offers : 10-07-2023 13:00:00
Offers opening : 10-07-2023 13:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 229.85 2023-06-15 12:47:00 Proceeding
KEPINSKA_GZ_SWZ.pdf pdf 887.4 2023-06-15 12:47:00 Proceeding
Zalaczniki do SWZ.zip zip 730.24 2023-06-15 12:47:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi_01.pdf pdf 743.28 2023-06-30 10:22:10 Public message
INFORMACJA_OTWARCIE_OFERT- PDF.pdf pdf 41.24 2023-07-10 14:24:35 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Energia.pdf pdf 73.58 2023-07-18 12:37:12 Public message

Announcements

2023-07-18 12:37 Gabriela Miszkinis
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-10 14:24 Gabriela Miszkinis Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA_OTWARCIE_ [...].pdf

2023-07-10 13:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie:
części 1 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej 2023r. = 4 417 265,81 brutto
części 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w roku 2024 - C, G, R = 6 851 844,66 brutto
części 3 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w roku 2024 - B = 1 948 173,42 brutto
części 4 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w roku 2024 = 3 134 789,01 brutto
2023-06-30 10:22 Gabriela Miszkinis Odpowiedzi na zapytania do SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 664