Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 18/ZP/2023/N Dostawa Spektrofotometru laboratoryjnego.

Lidia Wacławiak
Uniwersytet Łódzki Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Published : 15-06-2023 11:40:00
Placing offers : 22-06-2023 10:00:00
Offers opening : 22-06-2023 10:15:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
18_ZP_2023_N Ogłoszenie o udzielanym zamowieniu z dziedziny nauki.doc doc 480.5 2023-06-15 11:40:00 Proceeding
Arkusz asortymentowo cenowy 18_ZP_2023_N.xlsx xlsx 23.12 2023-06-15 11:40:00 Proceeding
Informacja z otwarcia 18_ZP_2023_N.pdf pdf 183.48 2023-06-22 11:32:19 Public message
Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki 18_ZP_2023_N.pdf pdf 241.25 2023-07-24 11:26:00 Public message

Announcements

2023-07-24 11:26 Lidia Wacławiak Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udziele [...].pdf

2023-06-22 11:32 Lidia Wacławiak Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 209