Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Niebylec - nr referencyjny IP.271.8.2023

Sebastian Szczepaniak
Gmina Niebylec Department: Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Deadlines:
Published : 13-06-2023 14:58:00
Placing offers : 21-06-2023 10:00:00
Offers opening : 21-06-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 17 27 73 998,

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 207.87 2023-06-13 14:58:00 Proceeding
Raport wyboru ofert z dnia 2023.06.22.pdf pdf 479.5 2023-06-22 09:58:43 Public message

Announcements

2023-06-22 09:58 Sebastian Szczepaniak Zamawiający zawiadamia, że wybiera w postępowaniu ofertę złożoną przez Wykonawcę: ELSOUP Anna Pietrucha, ul. por. Henryka Pisarka 34, 35-213 Rzeszów. Cena wybranej oferty wyniosła 6 340,00 PLN brutto, termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2023 r., termin płatności: 30 dni.

Raport wyboru ofert [...].pdf

2023-06-21 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 10 000,00 PLN brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Niebylec Wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Niebylec, w tym w szczególności badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, tj. 5 - letnich przeglądów instalacji elektrycznej 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od dnia wykonania usługi przeglądów i złożenia Zamawiającemu protokołów z wykonanych pomiarów. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 31.08.2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
(0)

The number of page views: 394