Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 14/23/IR Roboty budowlane polegające na wymianie wykładziny podłogowej w budynku nr 3 – akademik zlokalizowany na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Deadlines:
Published : 14-06-2023 15:18:00
Placing offers : 30-06-2023 11:00:00
Offers opening : 30-06-2023 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

1) Część I – wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze        budynku nr 3 – akademik zlokalizowany na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;

2) Część II –  wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach zlokalizowanych na piętrze             budynku nr 3 – akademik zlokalizowany na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W zawiązku z powyższym możliwe jest składanie ofert częściowych lub na wszystkie części.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 222.88 2023-06-14 15:18:00 Proceeding
SWZ.docx docx 186.53 2023-06-14 15:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1172.84 2023-06-14 15:18:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.7z 7z 724.4 2023-06-29 08:14:23 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 31.17 2023-06-30 12:13:08 Public message
Informacja o wyborze oferty w części I i unieważnieniu części II postępowania.PDF PDF 408.1 2023-07-20 14:52:48 Public message
Ogłoszenie o wyniku postęowania.pdf pdf 93.21 2023-08-10 14:13:03 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 59.85 2023-09-29 14:16:56 Public message

Announcements

2023-09-29 14:16 Monika Tokarska Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-08-10 14:13 Monika Tokarska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-07-20 14:52 Monika Tokarska Informacja o wyborze oferty w części I i unieważnieniu części II postępowania

Informacja o wyborze [...].PDF

2023-06-30 12:13 Monika Tokarska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-30 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 121 531,85 złotych brutto, w tym:
w części I - 59 269,26 złotych brutto;
w części II - 62 262,59 złotych brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 428