Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 08/DZiT/23 Dostawy amunicji strzeleckiej

Jowita Bruchwałd
Akademia Policji w Szczytnie Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 12-06-2023 11:31:00
Placing offers : 13-07-2023 10:00:00
Offers opening : 13-07-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 110.37 2023-06-12 11:31:00 Proceeding
02_SWZ_08_DZiT_23.doc doc 246.5 2023-06-12 11:31:00 Proceeding
03_zal_nr_1_do_SWZ_08_DZiT_21_formularz asortymentowy.doc doc 64.5 2023-06-12 11:31:00 Proceeding
04_zal_1A_do_SWZ_Specyfikacja_techniczna_9x19mm_nabój_Parabellum.pdf pdf 694.2 2023-06-12 11:31:00 Proceeding
05_zal_nr_2_do_SWZ_08_DZiT_23_formularz_ofertowy.docx docx 59.4 2023-06-12 11:31:00 Proceeding
07_zal_nr_4_do_SWZ_08_DZiT_23_oświadczenie_dotyczące_przepisów_sankcyjnych_związanych_z_wojną_w_Ukrainie.docx docx 56.44 2023-06-12 11:31:00 Proceeding
08_zal_nr_5_do_SWZ_08_DZiT_23_oświadczenie_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej.docx docx 52.59 2023-06-12 11:31:00 Proceeding
09_zal_nr_6_do_SWZ_08_DZiT_23_oświadczenie_o_aktualności_informacji_zawartych_w_oświadczeniu_JEDZ.docx docx 51.51 2023-06-12 11:31:00 Proceeding
10_zal_nr_7_do_SWZ_08_DZiT_23_oświadczenie_o_aktualności_informacji_zawartych_w_oświadczeniu_dotyczącym_ przepisów_sankcyjnych_Ukraina.docx docx 53.56 2023-06-12 11:31:00 Proceeding
11_zal_nr_8_do_SWZ_08_DZiT_23_zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby.docx docx 53.01 2023-06-12 11:31:00 Proceeding
12_zal_nr_9_do_SWZ_08_DZiT_23_projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 96.5 2023-06-12 11:31:00 Proceeding
06_zal_nr_3_do_SWZ_08_DZiT_23_JEDZ_espd-request.zip zip 78.55 2023-06-12 11:31:00 Proceeding
informacja_z_otwarcia_ofert_08_DZiT_23.pdf pdf 151.38 2023-07-13 10:49:34 Public message
Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf pdf 222.21 2023-09-26 13:56:16 Public message
Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_wynik_postępowania.pdf pdf 86.38 2023-10-06 09:21:17 Public message

Announcements

2023-10-06 09:21 Jowita Bruchwałd ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wynik postępowania

Ogłoszenie_o_udziele [...].pdf

2023-09-26 13:56 Agnieszka Mazurek Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 08/DZiT/23

Zawiadomienie_o_unie [...].pdf

2023-07-13 10:49 Jowita Bruchwałd W załączonym pliku Zamawiający udostępnia informacje z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-07-13 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 600 000,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 625