Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.29.2023 Dostawa artykułów spożywczych do szkół Gminy Gniezno_postępowanie_5 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00254707/01 z dnia 2023-06-12

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 12-06-2023 11:42:00
Placing offers : 20-06-2023 09:00:00
Offers opening : 20-06-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_12.06.2023 r..pdf pdf 758.97 2023-06-12 11:42:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 424.68 2023-06-12 11:42:00 Proceeding
wzór umowy.pdf pdf 464.45 2023-06-12 11:42:00 Proceeding
zał. nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 83 2023-06-12 11:42:00 Proceeding
zał. nr 2a Jankowo Dolne.xlsx xlsx 31.59 2023-06-12 11:42:00 Proceeding
zał. nr 2a Szczytniki.xlsx xlsx 26.26 2023-06-12 11:42:00 Proceeding
zał. nr 2a Zdziechowa.xlsx xlsx 31.63 2023-06-12 11:42:00 Proceeding
zał. nr 3 - oświadczenie art. 125.docx docx 23.36 2023-06-12 11:42:00 Proceeding
zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 17.87 2023-06-12 11:42:00 Proceeding
zał. nr 5 - oświadczenie wykonawcy.docx docx 17.75 2023-06-12 11:42:00 Proceeding
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - podmiotowy środek.xlsx xlsx 41.87 2023-06-12 11:42:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00254707 01 z dnia 2023-06-12.pdf pdf 183.56 2023-06-12 11:42:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - zmiana z 15.06.2023.pdf pdf 424.75 2023-06-15 20:43:14 Public message
wzór umowy - zmiana z 15.06.2023.pdf pdf 464.57 2023-06-15 20:43:14 Public message
zestawienie_ofert_20.06.2023.pdf pdf 297.64 2023-06-20 10:24:51 Public message
wybór_oferty_I_26.06.2023.pdf pdf 59.81 2023-06-26 13:33:55 Public message
wybór_oferty_II_26.06.2023.pdf pdf 66.53 2023-06-26 13:33:55 Public message
wybór_oferty_III_26.06.2023.pdf pdf 58.96 2023-06-26 13:33:55 Public message
wybór_oferty_IV_26.06.2023.pdf pdf 121.21 2023-06-26 13:33:55 Public message
wybór_oferty_V_26.06.2023.pdf pdf 107.15 2023-06-26 13:33:55 Public message

Announcements

2023-06-26 13:33 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) dalej Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert. Pisma w załączeniu.

wybór_oferty_I_26.06 [...].pdf

wybór_oferty_II_26.0 [...].pdf

wybór_oferty_III_26. [...].pdf

wybór_oferty_IV_26.0 [...].pdf

wybór_oferty_V_26.06 [...].pdf

2023-06-20 10:24 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) , zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu - zestawienie w załączeniu.

zestawienie_ofert_20 [...].pdf

2023-06-20 08:05 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę po 40 000,00 zł. na każdą część zamówienia.
2023-06-15 20:43 Martyna Wolniewicz Komunikat Zamawiającego Zamawiający zmienia zapisy § 4 ust. 13 wzoru umowy. Zmienione dokumenty w załączeniu.

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

wzór umowy - zmiana [...].pdf

2023-06-15 20:42 Martyna Wolniewicz The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 391