Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP 2377/9/2023 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla osób ze szczególnymi potrzebami II

Deadlines:
Published : 05-06-2023 14:00:00
Placing offers : 14-06-2023 10:00:00
Offers opening : 14-06-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db65b9-560d-4cab-fc06-010011c160b9.pdf pdf 139.2 2023-06-05 14:00:00 Proceeding
SWZ DZP 2377 9 2023.zip zip 826.64 2023-06-05 14:00:00 Proceeding
odpowiedzi 07.06 2023 .pdf pdf 447.27 2023-06-07 13:40:20 Public message
odpowiedzi 09.06 2023 .pdf pdf 401.64 2023-06-09 12:57:16 Public message
odpowiedzi 12.06 2023.pdf pdf 357.55 2023-06-12 11:27:05 Public message
08db6b25-eadb-ca74-467d-7700116f26a3.pdf pdf 37.31 2023-06-12 11:28:16 Public message
modyfikacja SWZ DZP 2377 9 2023.pdf pdf 269.44 2023-06-12 11:28:16 Public message
inf. o kwocie na sfinan. zam.DZP 2377 9 2023.pdf pdf 274.95 2023-06-14 09:48:26 Public message
inf. z otwarcia ofert DZP 2377 9 2023 .pdf pdf 323.21 2023-06-14 11:53:22 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty DZP 2377 9 2023.pdf pdf 272.59 2023-06-30 13:46:45 Public message
unieważnienie części postepowania .pdf pdf 259.39 2023-07-27 14:12:18 Public message

Announcements

2023-07-27 14:12 Marta Prościak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 3

unieważnienie części [...].pdf

2023-06-30 13:46 Marta Prościak Zawiadomienie o wyborze ofert

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-06-14 11:53 Marta Prościak Informacja z otwarcia ofert

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2023-06-14 09:48 Marta Prościak Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

inf. o kwocie na sfi [...].pdf

2023-06-12 11:28 Marta Prościak Modyfikacja SWZ (przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert)

08db6b25-eadb-ca74-4 [...].pdf

modyfikacja SWZ DZP [...].pdf

2023-06-12 11:27 Marta Prościak Odpowiedzi 12.06.2023r.

odpowiedzi 12.06 202 [...].pdf

2023-06-09 12:57 Marta Prościak Odpowiedzi na zapytania 09.06.2023

odpowiedzi 09.06 202 [...].pdf

2023-06-07 13:40 Marta Prościak Odpowiedzi na zapytania 07.06.2023

odpowiedzi 07.06 202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 393