Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.240.42.2023 Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy na terenie Oddziału Rataje Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, os. Piastowskie 106A, Poznań, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zamówienia Publiczne
Miasto Poznań Department: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Deadlines:
Published : 02-06-2023 23:16:00
Placing offers : 19-06-2023 10:00:00
Offers opening : 19-06-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 189.31 2023-06-02 23:16:00 Proceeding
SWZ boisko.pdf pdf 229.21 2023-06-02 23:16:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 16963.79 2023-06-02 23:29:15 Proceeding
Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie treści SWZ.pdf-1.pdf pdf 934.81 2023-06-14 15:31:03 Public message
Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie treści SWZ-2,.pdf pdf 405.9 2023-06-15 14:54:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 97.26 2023-06-19 14:39:44 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 299.49 2023-06-28 12:58:14 Public message

Announcements

2023-06-28 12:58 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-19 14:39 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-19 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 300.000,00 zł. net tj. 369 000,00 zł gross
2023-06-15 14:54 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie treści SWZ-2,

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-06-14 15:31 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 614