Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PPZP.271.10.2023 „Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego uprzywilejowanego w ruchu z przeznaczeniem dla OSP Ropczyce z finansowaniem w formie leasingu”

Paulina Czernia
Gmina Ropczyce
Deadlines:
Published : 30-05-2023 15:20:00
Placing offers : 14-06-2023 11:00:00
Offers opening : 14-06-2023 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 133.36 2023-05-30 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 456.43 2023-05-30 15:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu podpis.pdf pdf 2333.43 2023-05-30 15:20:00 Proceeding
PPZP.271.10.2023 SWZ.docx docx 64.14 2023-05-30 15:20:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 7055.51 2023-05-30 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 19.5 2023-05-30 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 26.17 2023-05-30 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 2201.71 2023-05-30 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie warunki udzialu postepowaniu.docx docx 18.76 2023-05-30 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 15.01 2023-05-30 15:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 47.98 2023-06-06 13:31:20 Public message
Ogloszenie o zmianie podpis.pdf pdf 851.86 2023-06-06 13:31:20 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 2934.43 2023-06-06 13:34:03 Public message
AKTUALIZACJA PPZP.271.10.2023 SWZ.docx docx 64.25 2023-06-06 13:34:03 Public message
AKTUALIZACJA SWZ.pdf pdf 3975.81 2023-06-06 13:34:03 Public message
AKTUALIZACJA Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 21.51 2023-06-06 13:34:03 Public message
AKTUALIZACJA Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.docx docx 20.15 2023-06-06 13:34:03 Public message
Bilans jednostki budżetowej ....pdf pdf 170.27 2023-06-06 13:34:03 Public message
BILANS z wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego.pdf pdf 136.7 2023-06-06 13:34:03 Public message
Rachunek zysków i strat jednostki.pdf pdf 144.34 2023-06-06 13:34:03 Public message
Pytania 2.pdf pdf 678.91 2023-06-12 12:32:03 Public message
AKTUALIZACJA nr 2 - Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.docx docx 20.1 2023-06-12 12:32:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 140.32 2023-06-14 12:41:56 Public message
rozstrzygniecie.pdf pdf 465.4 2023-07-03 15:15:06 Public message

Announcements

2023-07-03 15:15 Paulina Czernia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rozstrzygniecie.pdf

2023-06-14 12:41 Paulina Czernia W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-14 11:00 Buyer message Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania: 340 000,00 zł brutto
2023-06-12 12:32 Paulina Czernia Odpowiedzi na pytania do SWZ

Pytania 2.pdf

AKTUALIZACJA nr 2 - [...].docx

2023-06-06 13:34 Paulina Czernia Odpowiedzi na zapytania do SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

AKTUALIZACJA PPZP.27 [...].docx

AKTUALIZACJA SWZ.pdf

AKTUALIZACJA Załączn [...].docx

AKTUALIZACJA Załączn [...].docx

Bilans jednostki bud [...].pdf

BILANS z wykonania b [...].pdf

Rachunek zysków i st [...].pdf

2023-06-06 13:31 Paulina Czernia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 424