Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 13/ZP/2023 Dostawa antybiotyków i heparyn

Deadlines:
Published : 30-05-2023 11:29:00
Placing offers : 07-06-2023 08:30:00
Offers opening : 07-06-2023 08:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 224 2023-05-30 11:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 380.9 2023-05-30 11:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 26.03 2023-05-30 11:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 27.42 2023-05-30 11:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 118.16 2023-05-30 11:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia.docx docx 25.1 2023-05-30 11:29:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 215.97 2023-05-30 11:29:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o aktualności.docx docx 24.03 2023-05-30 11:29:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zasady środowiskowe.pdf pdf 170.73 2023-05-30 11:29:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór oświadczenia - przedmiotowy środek dowodowy.docx docx 23.21 2023-05-30 11:29:00 Proceeding
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 118.06 2023-06-05 11:08:13 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 217.62 2023-06-05 11:08:13 Public message
Odpowiedzi na zapytania cz. 2.pdf pdf 227.44 2023-06-05 11:08:13 Public message
Odpowiedzi na zapytania cz. 3.pdf pdf 230.31 2023-06-05 14:12:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 234.26 2023-06-07 09:07:14 Public message
Załącznik nr 1 do informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 94.27 2023-06-07 09:07:14 Public message
Załącznik nr 1 do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 98.06 2023-06-14 13:11:06 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 224.34 2023-06-14 13:11:06 Public message
Odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 212.06 2023-06-02 11:53:42 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
2022.05.23 adres do korespondencji.pdf pdf 497.41
Formularz ofertowy Złotów 13_ZP_2023.BES.pdf pdf 384.35
Formularze cenowe Złotów 13_ZP-2023.BES.pdf pdf 265.13
pełnomocnictwo R. Modzelewski ogólne 22.12.2022.pdf pdf 741.61
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia.BES.pdf pdf 459.23
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór oświadczenia - przedmiotowy środek dowodowy.BES.pdf pdf 456.42
raport-oferty-1687190.pdf pdf 35.95
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Pełnomocnictwo Rokita zamówienia publ 16 06.pdf pdf 236.41
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.pdf pdf 388.79
Załącznik nr 1a do SWZ -FC część 4.pdf pdf 274.66
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia.pdf pdf 682.59
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie - przedmiotowy środek dowodowy.pdf pdf 677.43
raport-oferty-1687507.pdf pdf 35.84
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
oferta SALUS - Złotów Szpitalna 07.06.2023.zip zip 2096.09
raport-oferty-1687532.pdf pdf 35.32
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA_Asclepios SA_ZŁOTÓW.7z 7z 2850.83
raport-oferty-1687594.pdf pdf 35.31
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA URTICA .zip zip 798.32
raport-oferty-1687630.pdf pdf 35.3

Announcements

2023-06-15 13:31 Bożena Schmidt Zamawiający informuje o ponownym ogłoszeniu postępowania w zakresie część nr 2 pt.: „Dostawa antybiotyków – postępowanie powtórzone" nr postępowania 13A/ZP/2023.
2023-06-14 13:11 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu niniejszego komunikatu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1, 3, 4, 5.

Załącznik nr 1 do za [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-06-07 09:10 Bożena Schmidt Zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1.
2023-06-07 09:07 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu niniejszego komunikatu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Załącznik nr 1 do in [...].pdf

2023-06-07 08:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części nr 1 - 28 085,20 zł, części nr 2 - 342 485,63 zł, części nr 3 - 70028,83 zł, części nr 4 - 20 751,75 zł, części nr 5 - 253 235,71 zł
2023-06-05 14:12 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu niniejszego komunikatu odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2023-06-05 11:08 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu niniejszego komunikatu odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców oraz modyfikacja SWZ.

Zmodyfikowany załącz [...].pdf

Zmodyfikowany załącz [...].pdf

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2023-06-02 11:53 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu niniejszego komunikatu odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 640