Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/L/26/23 Dostawy obuwia dla pracowników

Marta Malarczyk
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Legnica
Deadlines:
Published : 30-05-2023 09:10:00
Placing offers : 07-06-2023 09:50:00
Offers opening : 07-06-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ + załączniki.pdf pdf 945.68 2023-05-30 09:10:00 Proceeding
08db60d5-a329-d881-717f-ec001161af1f ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 79.48 2023-05-30 09:10:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie Wykonawy.pdf pdf 96.15 2023-06-06 13:17:55 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.pdf pdf 91.88 2023-06-07 09:59:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 85.57 2023-06-07 14:25:25 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - do wszystkich zainteresowanych.pdf pdf 115.62 2023-06-20 13:13:54 Public message
08db82d5-3431-4768-b9bc-4a00107b501b ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.5 2023-07-12 15:01:09 Public message
Odpowiedź na pytania Wykonawcy.pdf pdf 110.71 2023-06-02 15:00:43 Public message

Announcements

2023-07-12 15:01 Marta Malarczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

08db82d5-3431-4768-b [...].pdf

2023-06-20 13:13 Marta Malarczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-07 14:25 Marta Malarczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-07 09:59 Marta Malarczyk Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-06-06 13:17 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-06-02 15:00 Marta Malarczyk Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 446