Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OPWiK/12/P/2023 Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej w ulicy Warszawskiej w Ostrołęce

Przetargi OPWIK
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 29-05-2023 15:46:00
Placing offers : 06-06-2023 11:00:00
Offers opening : 06-06-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Warunki Zamówienia.pdf pdf 362 2023-05-29 15:46:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 149.04 2023-05-29 15:46:00 Proceeding
OPIS Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 3.doc doc 81 2023-05-29 15:46:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - Druk Oferty.docx docx 20.69 2023-05-29 15:46:00 Proceeding
załącznik nr 2 A.xlsx xlsx 13.68 2023-05-29 15:46:00 Proceeding
załącznik nr 2 B.xlsx xlsx 13.11 2023-05-29 15:46:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 i 5.docx docx 20.1 2023-05-29 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 6 A i 6 B- wzory umów.docx docx 29.95 2023-05-29 15:46:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 402.81 2023-06-06 12:26:44 Public message
informacja o wyborze - strona.pdf pdf 42.43 2023-06-21 11:17:06 Public message

Announcements

2023-06-21 11:17 Przetargi OPWIK Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-06 12:26 Przetargi OPWIK W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Wartość szacunkowa na pakiet 1: 65 037,64 zł netto, 79 996,30 zł brutto
Wartość szacunkowa na pakiet 2: 157 920,92 zł netto, 194 242,73 zł brutto

informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-06 11:00 Buyer message 222 958,56 zł netto, 274 239,03 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 430