Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.11.2023 Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2023 r. do 31.12.2023 r.

Joanna Lewandowska
Gmina Miasta Rypin
Deadlines:
Published : 02-06-2023 19:13:00
Placing offers : 30-06-2023 09:00:00
Offers opening : 30-06-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 237.23 2023-06-02 19:13:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 465.53 2023-06-02 19:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 a do SWZ - Wykaz PPE – Lokale i obiekty (C, G, R).xls xls 261 2023-06-02 19:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 b do SWZ - Wykaz PPE – Lokale i obiekty (B).xls xls 52.5 2023-06-02 19:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 c do SWZ - Wykaz PPE – Oświetlenie drogowe.xls xls 125 2023-06-02 19:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz oferty wraz z Formularzem cenowym 2a, 2b, 2c.doc doc 110.5 2023-06-02 19:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - JEDZ.doc doc 237 2023-06-02 19:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 3a do SWZ - Oświadczenie - Wykluczenie.doc doc 49 2023-06-02 19:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 311.51 2023-06-02 19:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa.docx docx 22.99 2023-06-02 19:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1 do SWZ - Oświadczenie - Aktualność.doc doc 41.5 2023-06-02 19:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.2 do SWZ - Oświadczenie - Aktualność.doc doc 43 2023-06-02 19:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie - Wspólnie.docx docx 23.03 2023-06-02 19:13:00 Proceeding
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 12.06.2023 r..pdf pdf 219.51 2023-06-12 13:21:16 Public message
Załącznik Nr 3 do SWZ - JEDZ - 12.06.2023 r..doc doc 237 2023-06-12 13:21:16 Public message
Sprostowanie; Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - 16.06.2023 r..pdf pdf 147.8 2023-06-16 09:33:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert - 30.06.2023 r..pdf pdf 197.33 2023-06-30 10:45:23 Public message
Ogłoszenie o wyborze oferty - 04.07.2023 r..pdf pdf 240.25 2023-07-04 15:49:55 Public message
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 211.69 2023-08-14 15:25:05 Public message

Announcements

2023-08-14 15:25 Joanna Lewandowska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2023-07-04 15:49 Joanna Lewandowska Ogłoszenie o wyborze oferty - 04.07.2023 r.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-06-30 10:45 Joanna Lewandowska Informacja z otwarcia ofert - 30.06.2023 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-30 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi gross 3 247 680,00 zł, w tym Część 1 – 2 207 500,00 zł, Część 2 - 579 115,00 zł i Część 3 – 461 065,00 zł.
2023-06-16 09:33 Joanna Lewandowska Sprostowanie; Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - 16.06.2023 r.

Sprostowanie; Ogłosz [...].pdf

2023-06-12 13:21 Joanna Lewandowska Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 12.06.2023 r.; Załącznik Nr 3 do SWZ - JEDZ - 12.06.2023 r.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Załącznik Nr 3 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 646