Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.340.25.23 Oddymianie klatki schodowej w skrzydle C Zamku Piastowskiego w Legnicy (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segmentu C).

Deadlines:
Published : 26-05-2023 19:38:00
Placing offers : 12-06-2023 13:00:00
Offers opening : 12-06-2023 13:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie e-zamówienia.pdf pdf 151.77 2023-05-26 19:38:00 Proceeding
Zał. 1-7.zip zip 813.12 2023-05-26 19:38:00 Proceeding
DA.340.25.23 Rozdz. 1 SWZ Formularz oferty oodymianie kl. C.docx docx 115.19 2023-05-26 19:38:00 Proceeding
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Instrukcja dla Wykonawców oddymianie kl. C.pdf pdf 558.86 2023-05-26 19:38:00 Proceeding
DA.340.25.23 Rozdz. 3 SWZ Projekt umowy oddymianie kl. C.docx docx 131.3 2023-05-26 19:38:00 Proceeding
DA.340.25.23 Rozdz. 4 SWZ Dokumentacja.zip zip 5825.94 2023-05-26 19:38:00 Proceeding
DA.340.25.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert.pdf pdf 318.78 2023-06-12 16:53:47 Public message
DA.340.25.23 Unieważnienie postępowania.pdf pdf 471.37 2023-06-23 14:53:45 Public message
DA.340.25.23 Odpowiedź na zapytanie.pdf pdf 334.05 2023-05-30 16:37:22 Public message
ODDYMIANIE - Kl. schod. segm. C prd.zip zip 766.76 2023-06-01 15:16:15 Public message

Announcements

2023-06-23 14:53 Paweł Jankowiak Unieważnienie postępowania.

DA.340.25.23 Unieważ [...].pdf

2023-06-12 16:53 Paweł Jankowiak Informacja o Wykonawcach i cenach ofert.

DA.340.25.23 Informa [...].pdf

2023-06-12 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 367 292,03 zł brutto.
2023-06-01 15:16 Paweł Jankowiak Zamawiający udostępnia przedmiary robót w wersji edytowalnej. Uwaga: udostępnione przedmiary w formacie *.ath są wyłącznie materiałem pomocniczym. Jako obowiązujące traktowane są przedmiary w formacie *.pdf.

ODDYMIANIE - Kl. sch [...].zip

2023-05-30 16:37 Paweł Jankowiak Zamawiający przekazuje odpowiedź na zapytanie.

DA.340.25.23 Odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 275