Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RO-ZP.271.7.2023 Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”

Iwona Radawiec
Gmina Dźwierzuty
Deadlines:
Published : 26-05-2023 12:19:00
Placing offers : 05-06-2023 12:00:00
Offers opening : 05-06-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 176.73 2023-05-26 12:19:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 3753.43 2023-05-26 12:19:00 Proceeding
Informacje z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 688.82 2023-06-05 13:44:15 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3-sig.pdf pdf 663.5 2023-06-15 13:49:04 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 2-sig.pdf pdf 679.09 2023-07-06 13:32:18 Public message
Informacja o unieważnieniu czynności-sig.pdf pdf 665.23 2023-07-07 10:06:53 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 2-sig.pdf pdf 679.1 2023-07-07 12:40:07 Public message
Informacje o wyborze oferty-sig.pdf pdf 662.74 2023-07-14 14:45:37 Public message

Announcements

2023-07-14 14:45 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający przekazuje Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 postępowania

Informacje o wyborze [...].pdf

2023-07-07 12:40 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający udostępnia zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu części 2 postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-07-07 10:06 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty oraz unieważnieniu unieważnienia postępowania dla części 2 postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-07-06 13:32 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający przekazuje informację do części 2 zamówienia, o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu części 2 zamówienia.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-06-15 13:49 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu części 3 postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-06-05 13:44 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert

Informacje z otwarci [...].pdf

2023-06-05 12:07 Iwona Radawiec Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 94 945,11 zł W tym część 1- 75 316,51 zł, część 2- 9 990,30 zł, część 3- 9 638,30 zł
2023-06-05 12:00 Buyer message zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 94 945,11 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 563