Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.240.40.2023 Modernizacja Oddziału Chwiałka w zakresie muru oporowego oraz narożników budynku

Zamówienia Publiczne
Miasto Poznań Department: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Deadlines:
Published : 26-05-2023 11:49:00
Placing offers : 12-06-2023 11:00:00
Offers opening : 12-06-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.72 2023-05-26 11:49:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 181.87 2023-05-26 11:49:00 Proceeding
Dokumentacja mur oporowy - załączniki 1-3 do SWZ.zip zip 6677.71 2023-05-26 11:49:00 Proceeding
Dokumentacja narożniki - załączniki 4-6 do SWZ.zip zip 6696.1 2023-05-26 11:49:00 Proceeding
załączniki nr 7-12 do SWZ.zip zip 179.06 2023-05-26 11:49:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 105.94 2023-06-12 12:38:35 Public message
wybór oferty.pdf pdf 235.71 2023-06-26 11:19:09 Public message

Announcements

2023-06-26 11:19 Zamówienia Publiczne Wybór oferty

wybór oferty.pdf

2023-06-12 12:38 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-12 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 665 452,46 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 281